Pulverizer Coal Burner

Sistem kerja Pulverizer Coal Burner :

1. Pemanasan awal di dalam chamber dengan cara manual dengan menggunakan kayu, batu bara, atau oil burnersampai pada suhu 600 deg C.

2. Batu bara ukuran 0-50 mm keatas di crusher menjadi ukuran maksimal 10 mm. Apabila ukuran batu bara sudah halus,tidak perlu melalui crusher.

3. Batu bara dari crusher di masukkan ke dalam hopper screw feeder.

4. Batu bara masuk ke dalam pulverizer melalui screw feeder dengan kontrol berdasarkan temperatur chamber. Maksudnya apabila temperatur naik maka putaran screw feeder pelan sehingga batu bara yang masuk sedikit, apabila temperatur turun maka screw feeder berputar lebih cepat sehingga batu bara yang masuk lebih banyak.

5. Batu bara ukuran mesh 200 atau 0,08 mm masuk ke dalam chamber langsung terbakar, untuk menyempurnakan pembakaran di dalam chamber, kita atur pemasukan udara dari FDF.

6. Kalau nyala api sudah sempurna, semua akan berjalan dengan otomatis.

Komponen Pulverizer Coal Burner :

1. Coal Crusher

2. Pulveriser

3. Screw Feeder modulating

4. Chamber / Furnace

5. Force Draft Fan (FDF)

6. Control panel + termocouple

7. Induced Draft Fan (IDF)

8. Cyclone

9. Wet scrubber and Chimney

Keunggulan Pulverize Coal Burner (PCB) diantaranya adalah :

  1. Mudah dalam pengoperasian

Unit ini dilengkapi dengan main kontroller sehingga proses pembakaran yang terjadi disesuaikan dengan keperluan. Masuknya batu bara ke dalam unit Combustion Chamber diatur oleh main kontroller.

2. Pembakaran sempurna

Ukuran batu bara yang masuk dalam ruang bakar 0 – 0.08 mm memungkinkan batu bara untuk langsung terbakar saat melalui temperatur yang tinggi di dalam combustion chamber ( ± 600 deg C).

3. Tidak ada Batu Bara yang Terbuang

Karena proses pembakaran yang sempurna dalam combustion chamber, maka semua batu bara akan habis terbakar.

4. Pemeliharaan Mudah

Limbah Ramah Lingkungan

Abu batu bara dari sisa pembakaran yang keluar ditangkap oleh dust collector atau multicyclone dan wet scrubber

5. Pemanasan Awal yang Singkat

Di dalam combustion chamber bata tahan api akan menyimpan panas yang cukup tinggi, sehingga bila pengoperasian mengalami jeda waktu < 5 jam maka untuk pemanasan awal hanya < ½ jam, bila berhenti produksi waktu yang diperlukan < 2 jam.

6. Hemat Bahan Bakar

Harga bahan bakar batu bara yang relatif murah dan cenderung stabil dibandingkan dengan penggunaan BBM maka unit ini memberikan keuntungan materi yang sangat tinggi